Üdvözlet

Szeretettel köszöntöm a Reménység honlapot olvasók táborát. Szeretnék információkat és híreket közölni. Kikapcsolódásként pedig audio- és videofelvételeket szeretnék közzétenni. Ha sikerül összegyűjteni néhány video felvételt zenei háttéranyagból. Valamint szeretnék keresztyén filmeket is elérhetővé tenni.

Szeretném, ha bárkinek kérdése vagy megosztani való gondolata van, írja le nekem: majnarzs@gmail.com

[swf file="sites/default/files/audio/immanuel.mp3"]

„Ez a te ítéleted, magad döntöttél!” , 2017. 08. 08.

Submitted by remenyseg on h, 08/14/2017 - 10:37

 

            Voltunk már úgy, hogy valaki megbízott bennünket egy fontos feladattal és azt nem teljesítettük? Mi lett mind annak a következménye? Mi játszódott le bennünk? Történetünk szerint Aháb király olyan fontos feladattal volt megbízva, hogy győzze le az ellenséget maradéktalanul. De egy hibát ejtett a végén.

Amikor az Úr próbára tesz, 2017. 08. 04.

Submitted by remenyseg on p, 08/04/2017 - 13:28

Mert amikor az ÚR bírákat támasztott nekik, maga az ÚR volt a bíróval, és megszabadította őket ellenségeik kezéből, amíg az a bíró élt. Megkönyörült rajtuk az ÚR, amikor panaszkodtak nyomorgatóik és sanyargatóik miatt. De amikor meghalt a bíró, ismét romlottabbak lettek őseiknél, mert más istenek után jártak, azokat tisztelték, és azok előtt borultak le.

Aki hatalmas dolgokat művel, 2017. 07. 27.

Submitted by remenyseg on p, 07/28/2017 - 13:43

Aki hatalmas dolgokat művel

 „De én az Istenhez fordulok, Istenre bízom ügyemet, aki hatalmas dolgokat művel, kikutathatatlanul, csodás dolgokat, megszámlálhatatlanul.” (Jób5:8-9)

            Nagyon örülünk a nyári jó időnek és a sok napsütésnek. Ilyenkor nagyon szeretjük a friss gyümölcsöket fogyasztani. De vigyázni kell minden ételre, hogy a melegtől meg ne romoljon. Ha kint hagyunk egy gyümölcsöt a tűző napon, az megromolhat. Így a hívő életünk is megsérülhet, ha nem vigyázunk.

A Szentlélek elvezet az igazságra, 2017. 07. 26.

Submitted by remenyseg on sze, 07/26/2017 - 13:04

„Én azonban az igazságot mondom nektek: jobb nektek, ha én elmegyek; mert ha nem megyek el, a Pártfogó nem jön el hozzátok, ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok. És amikor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság és mi az ítélet. A bűn az, hogy nem hisznek énbennem; az igazság az, hogy én az Atyához megyek, és többé nem láttok engem; az ítélet pedig az, hogy e világ fejedelme megítéltetett.” (Jn 16:7-11)

 

A teljes és túláradóan bőséges élet, 2017. 07. 10.

Submitted by remenyseg on h, 07/10/2017 - 11:11

 

 Én vagyok az ajtó: ha valaki rajtam át megy be, megtartatik, az bejár és kijár, és legelőre talál. A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson: én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek.” (Jn 10:9-10)

 

Azért küldött, hogy újra láss; 2017. 07. 07.

Submitted by remenyseg on p, 07/07/2017 - 11:56

 

„Anániás pedig elment, és bement abba a házba; rátette kezét, és ezt mondta: „Atyámfia, Saul, az Úr küldött engem, az a Jézus, aki megjelent neked az úton, amelyen jöttél, és azért küldött, hogy újra láss, és megtelj Szentlélekkel.” És egyszerre, mintha pikkelyek estek volna le a szeméről, újra látott; azután felkelt, és megkeresztelkedett.” (ApCsel 9:17-18)

Hiteles Isten szolgája, 2017. 06. 29.

Submitted by remenyseg on cs, 06/29/2017 - 16:21

 

Az ÚR meghallgatta Illés szavát, a lélek pedig visszatért a gyermekbe, és az föléledt. Ekkor Illés fogta a gyermeket, levitte a felső szobából a házba, odaadta az anyjának, és ezt mondta Illés: Nézd, él a fiad! Az asszony így felelt Illésnek: Most már tudom, hogy te Isten embere vagy, és hogy igaz a te szádban az ÚR igéje!” (1Kir 17:22-24)