Üdvözlet

Szeretettel köszöntöm a Reménység honlapot olvasók táborát. Szeretnék információkat és híreket közölni. Kikapcsolódásként pedig audio- és videofelvételeket szeretnék közzétenni. Ha sikerül összegyűjteni néhány video felvételt zenei háttéranyagból. Valamint szeretnék keresztyén filmeket is elérhetővé tenni.

Szeretném, ha bárkinek kérdése vagy megosztani való gondolata van, írja le nekem: majnarzs@gmail.com

[swf file="sites/default/files/audio/immanuel.mp3"]

Az összetartás, 2017. 03. 17.

Submitted by remenyseg on p, 03/17/2017 - 13:03

 

„Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban… Napról napra állhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben; dicsérték az Istent, és kedvelte őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel.” (ApCsel 2:42.46-47)

 

 

Az Úr félelmében járt, 2017. 03. 09.

Submitted by remenyseg on cs, 03/09/2017 - 13:46

 

„Az egyháznak tehát egész Júdeában, Galileában és Samáriában békessége volt: eközben épült, az Úr félelmében járt, és a Szentlélek segítségével számban is gyarapodott.” (Csel 9:31)

 

            Fontoljuk meg a következő kijelentést: „Mi vagyunk a Biblia, amit a világ olvas, mi vagyunk a hit, amire a világnak szüksége van, mi vagyunk a prédikáció, amire a világ figyel.” (Billy Graham)

Kaput nyitott, 2017. 03. 07.

Submitted by remenyseg on k, 03/07/2017 - 12:52

 

„Amikor megérkeztek, összehívták a gyülekezetet, és elbeszélték, milyen nagy dolgokat tett velük az Isten, és hogy kaput nyitott a pogányoknak a hitre. Aztán elég sok időt töltöttek ott a tanítványokkal.” (Csel 14:27-28)

 

Az Isten titkai nyilvánvalók lesznek, 2017. 02. 28.

Submitted by remenyseg on k, 02/28/2017 - 12:48

„A titkok az ÚRéi, a mi Istenünkéi, a kinyilatkoztatott dolgok pedig a mieink és a fiainkéi mindörökké, hogy teljesítsük ennek a törvénynek minden igéjét.” (5Móz 29:28)

 

 Előfordulhat életünkben néhány megfoghatatlan, érthetetlen dolog, amiket nem értünk meg. Miért kellett annak bekövetkeznie. Igénk azt írja le, ha majd megkérdezik az utódaitok a számukra sok értetlen eseményre a választ, mit kell mondanotok. Először is a Biblia szavain keresztül kapunk választ kérdéseinkre.

Isten erősítése a megfélemlítésre, 2017. 02. 21.

Submitted by remenyseg on k, 02/21/2017 - 13:35

 

„Én azonban ezt üzentem neki: Nem történt semmi olyasmi, amit te állítasz, csak magadtól találtad ezt ki. Mindenki meg akart bennünket félemlíteni, mert azt gondolták: Majd elmegy a kedvük a munkától, és nem készül az el. - Azért te erősíts engem!” (Neh 6:8-9) 

Egy 30 éves fiatalember emlékére, 2017. 02. 09.

Submitted by remenyseg on k, 02/21/2017 - 12:24

Egy 30 éves fiatalember emlékére, aki két hete este lefeküdt aludni és reggel nem ébredt fel többé. A kép eltávolítva.:( Isten vigasztalja a gyászolókat! Megkérdeztem Istent, mi erre a válasza. Ő a következőket mondta:

A Szentlélek elvezet az igazságra, 2017. 01. 30.

Submitted by remenyseg on h, 01/30/2017 - 20:05

 

„Én azonban az igazságot mondom nektek: jobb nektek, ha én elmegyek; mert ha nem megyek el, a Pártfogó nem jön el hozzátok, ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok. És amikor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság és mi az ítélet. A bűn az, hogy nem hisznek énbennem; az igazság az, hogy én az Atyához megyek, és többé nem láttok engem; az ítélet pedig az, hogy e világ fejedelme megítéltetett.” (Jn 16:7-11)