Üdvözlet

Szeretettel köszöntöm a Reménység honlapot olvasók táborát. Szeretnék információkat és híreket közölni. Kikapcsolódásként pedig audio- és videofelvételeket szeretnék közzétenni. Ha sikerül összegyűjteni néhány video felvételt zenei háttéranyagból. Valamint szeretnék keresztyén filmeket is elérhetővé tenni.

Szeretném, ha bárkinek kérdése vagy megosztani való gondolata van, írja le nekem: majnarzs@gmail.com

[swf file="sites/default/files/audio/immanuel.mp3"]

Folyamatos imádság, 2018. 05. 22.

Submitted by remenyseg on p, 05/25/2018 - 17:18

„ Amikor meghallottam ezeket, napokon át ültem, sírtam és gyászoltam, böjtöltem és imádkoztam a menny Istene előtt, és ezt mondtam: Ó URam, mennynek Istene, te nagy és félelmes Isten! Te hűségesen megtartod a szövetséget azokkal, akik téged szeretnek, és parancsolataidat megtartják. Legyen figyelmes a füled, legyen nyitva a szemed, és hallgasd meg szolgád imádságát, aki most éjjel-nappal imádkozik előtted szolgáidért, Izráel fiaiért. Vallást teszek Izráel fiainak a vétkeiről, amelyekkel vétkeztünk ellened. Vétkeztem én is és atyám háza népe is!” (Neh 1:4-6)

 

A Szentlélek elvezet az igazságra, 2018. 05. 14.

Submitted by remenyseg on h, 05/14/2018 - 11:31

„Én azonban az igazságot mondom nektek: jobb nektek, ha én elmegyek; mert ha nem megyek el, a Pártfogó nem jön el hozzátok, ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok. És amikor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság és mi az ítélet. A bűn az, hogy nem hisznek énbennem; az igazság az, hogy én az Atyához megyek, és többé nem láttok engem; az ítélet pedig az, hogy e világ fejedelme megítéltetett.” (Jn 16:7-11)

 

A megtérés útja, 2018. 05. 04.

Submitted by remenyseg on szo, 05/05/2018 - 12:27

„Ha vétkeznek ellened, mert nincs ember, aki ne vétkeznék, és megharagszol rájuk, kiszolgáltatod őket ellenségeiknek, és foglyul ejtve fogságba viszik őket, távoli vagy közeli országba, de szívből megtérnek azon a földön, ahova fogságba vitték őket, ha megtérnek, és így könyörögnek hozzád fogságuk földjén: Vétkeztünk, bűnt követtünk el, gonoszul cselekedtünk.

A cél felé haladunk, 2018. 05. 03.

Submitted by remenyseg on szo, 05/05/2018 - 12:04

„Nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már célnál volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott a Krisztus Jézus. Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek: ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért.” (Fil 3:12-14)

 

Az imádság és a megbocsátás, 2018. 05. 02.

Submitted by remenyseg on sze, 05/02/2018 - 16:55

 „Valamit sportoljunk, hogy jól érezzük magunkat.”- mondta egy sportoló a TV-ben. „A győztes mindent visz.”- szoktuk hallani egy versenyen. A gyülekezetben olyan emberekkel lehet megismerkedni, akiktől nagyon sok erőt kaphatunk, és megtanítanak arra, hogy nem szabad elkeseredni.

Mózes sugárzó arccal jött le a hegyről; 2018. 04. 20.

Submitted by remenyseg on p, 04/20/2018 - 17:47

„Amikor aztán Mózes leszállt a Sínai hegyéről, kezében a bizonyság két táblájával, nem tudta, hogy ragyog az arca az Úrral való beszélgetés miatt. Áron és Izrael fiai azonban meglátták, hogy sugárzik Mózes arca, ezért féltek a közelébe menni. Ő azonban hívta őket. Erre Áron is, a gyülekezet fejedelmei is odamentek hozzá. Miután velük már beszélt, odamentek hozzá Izrael fiai is mindnyájan, és ő megparancsolta nekik mindazt, amit az Úrtól a Sínai hegyén hallott. Amikor aztán befejezte beszédét, fátyolt borított az arcára.

Ne engedj neki és ne hallgass rá, 2018. 04. 19.

Submitted by remenyseg on p, 04/20/2018 - 16:05

„Ha testvéred, anyádnak a fia, vagy a saját fiad, leányod, kedvelt feleséged vagy testi-lelki jó barátod titokban így csábítgat: Menjünk és tiszteljünk más isteneket, akiket nem ismertél te sem, atyáid sem, azoknak a népeknek az istenei közül, akik körülötted vannak, akár közel, akár távol, a föld egyik végétől a föld másik végéig, ne engedj neki, és ne hallgass rá, ne szánd meg, ne kíméld és ne mentegesd azt.” (5Móz 13:7-9)

 

A megtérés útja, 2018. 04. 03.

Submitted by remenyseg on sze, 04/04/2018 - 21:33

„Ha vétkeznek ellened, mert nincs ember, aki ne vétkeznék, és megharagszol rájuk, kiszolgáltatod őket ellenségeiknek, és foglyul ejtve fogságba viszik őket, távoli vagy közeli országba, de szívből megtérnek azon a földön, ahova fogságba vitték őket, ha megtérnek, és így könyörögnek hozzád fogságuk földjén: Vétkeztünk, bűnt követtünk el, gonoszul cselekedtünk.

Az összetartás, 2018. 03. 16.

Submitted by remenyseg on p, 03/16/2018 - 19:57

„Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban… Napról napra állhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben; dicsérték az Istent, és kedvelte őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel.” (ApCsel 2:42.46-47)