Üdvözlet

Szeretettel köszöntöm a Reménység honlapot olvasók táborát. Szeretnék információkat és híreket közölni. Kikapcsolódásként pedig audio- és videofelvételeket szeretnék közzétenni. Ha sikerül összegyűjteni néhány video felvételt zenei háttéranyagból. Valamint szeretnék keresztyén filmeket is elérhetővé tenni.

Szeretném, ha bárkinek kérdése vagy megosztani való gondolata van, írja le nekem: majnarzs@gmail.com

[swf file="sites/default/files/audio/immanuel.mp3"]

Az összetartás, 2018. 03. 16.

Submitted by remenyseg on p, 03/16/2018 - 19:57

„Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban… Napról napra állhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben; dicsérték az Istent, és kedvelte őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel.” (ApCsel 2:42.46-47)

 

 

Az Úr félelmében járt, 2018. 03. 08.

Submitted by remenyseg on szo, 03/10/2018 - 12:43

„Az egyháznak tehát egész Júdeában, Galileában és Samáriában békessége volt: eközben épült, az Úr félelmében járt, és a Szentlélek segítségével számban is gyarapodott.” (Csel 9:31)

 

Ki vagy Uram? 2018. 03. 09.

Submitted by remenyseg on szo, 03/10/2018 - 11:54

„Saul pedig az Úr tanítványai elleni fenyegetéstől és öldökléstől lihegve elment a főpaphoz, és leveleket kért tőle Damaszkuszba a zsinagógákhoz, hogy ha talál olyanokat, akik az Úr útjának hívei, akár férfiakat, akár nőket, megkötözve vihesse azokat Jeruzsálembe. Útközben azonban, amikor éppen Damaszkuszhoz közeledett, hirtelen mennyei fény villant fel körülötte, és amint a földre esett, hallotta, hogy egy hang így szólt hozzá: „Saul, Saul, miért üldözöl engem?” Ő pedig megkérdezte: „Ki vagy, Uram?” Az így válaszolt: „Én vagyok Jézus, akit te üldözöl.” (Csel 9:1-5)

 

Az Isten titkai nyilvánvalók lesznek, 2018. 02. 27.

Submitted by remenyseg on k, 02/27/2018 - 20:24

„A titkok az ÚRéi, a mi Istenünkéi, a kinyilatkoztatott dolgok pedig a mieink és a fiainkéi mindörökké, hogy teljesítsük ennek a törvénynek minden igéjét.” (5Móz 29:28)

 

 Előfordulhat életünkben néhány megfoghatatlan, érthetetlen dolog, amiket nem értünk meg. Miért kellett annak bekövetkeznie. Igénk azt írja le, ha majd megkérdezik az utódaitok a számukra sok értetlen eseményre a választ, mit kell mondanotok. Először is a Biblia szavain keresztül kapunk választ kérdéseinkre.

Válaszd az életet! 2018. 02. 23.

Submitted by remenyseg on szo, 02/24/2018 - 22:20

Lásd, eléd adtam ma az életet és a jót, de a halált és a rosszat is. Ezért parancsolom ma neked, hogy szeresd Istenedet, az URat, járj az ő útjain, tartsd meg parancsolatait, rendelkezéseit és döntéseit, és akkor élni és szaporodni fogsz, mert megáld téged Istened, az ÚR azon a földön, amelyre bemégy, hogy birtokba vedd. De ha elfordul a szíved, és nem engedelmeskedsz, hanem eltántorodsz, más istenek előtt borulsz le, és azokat tiszteled, kijelentem nektek már most, hogy menthetetlenül elvesztek.” (5Móz 30:15-18a)

 

Isten erősítése a megfélemlítésre, 2018. 02. 19.

Submitted by remenyseg on h, 02/19/2018 - 15:28

„Én azonban ezt üzentem neki: Nem történt semmi olyasmi, amit te állítasz, csak magadtól találtad ezt ki. Mindenki meg akart bennünket félemlíteni, mert azt gondolták: Majd elmegy a kedvük a munkától, és nem készül az el. - Azért te erősíts engem!” (Neh 6:8-9) 

 

Megbízás és engedetlenség, 2018. 02. 02.

Submitted by remenyseg on p, 02/02/2018 - 19:47

Azután a király így szólt az Isten emberéhez: Jöjj velem haza, egyél valamit, és ajándékot adok neked.De Isten embere ezt mondta a királynak: Ha a palotád felét nekem adod, akkor sem megyek el veled; én ezen a helyen nem eszem kenyeret, és nem iszom vizet. Mert ilyen parancsot adott nekem az ÚR: Ne egyél kenyeret, ne igyál vizet, és ne azon az úton térj vissza, amelyen mentél! Ezért más úton távozott el; nem azon az úton tért vissza, amelyen Bételbe érkezett…. De a másik ezt mondta neki: Én is olyan próféta vagyok, mint te, és egy angyal így szólt hozzám az ÚR parancsára: Hozd

A Szentlélek elvezet az igazságra, 2018. 01. 29.

Submitted by remenyseg on h, 01/29/2018 - 16:53

„Én azonban az igazságot mondom nektek: jobb nektek, ha én elmegyek; mert ha nem megyek el, a Pártfogó nem jön el hozzátok, ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok. És amikor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság és mi az ítélet. A bűn az, hogy nem hisznek énbennem; az igazság az, hogy én az Atyához megyek, és többé nem láttok engem; az ítélet pedig az, hogy e világ fejedelme megítéltetett.” (Jn 16:7-11)

 

Megmaradni a hitben, 2018. 01. 26.

Submitted by remenyseg on p, 01/26/2018 - 18:50

„Erősítették a tanítványok lelkét, és bátorították őket, hogy maradjanak meg a hitben, mivel sok nyomorúságon át kell bemennünk az Isten országába.” (Csel 14:22)

Volt olyan időszak, amikor mindenkinél három napig volt a Biblia, mielőtt továbbadta volna azt a következő családnak, vagy csak néhány lapjait azok közül olvasásra. Ma pedig megtalálható könyvesboltban, interneten vagy akár a mobiltelefonon. Vajon ez mennyire segíti hitünket erősíteni vagy már annyira hozzá szoktunk és nem ragaszkodunk úgy hozzá, mint a szomjazó ember egy pohár vízhez.