Üdvözlet

Szeretettel köszöntöm a Reménység honlapot olvasók táborát. Szeretnék információkat és híreket közölni. Kikapcsolódásként pedig audio- és videofelvételeket szeretnék közzétenni. Ha sikerül összegyűjteni néhány video felvételt zenei háttéranyagból. Valamint szeretnék keresztyén filmeket is elérhetővé tenni.

Szeretném, ha bárkinek kérdése vagy megosztani való gondolata van, írja le nekem: majnarzs@gmail.com

[swf file="sites/default/files/audio/immanuel.mp3"]

Bizalom Istenben, E 2016. 02. 24.

Submitted by remenyseg on sze, 02/24/2016 - 19:37

„Bízzál az ÚRban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj! Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. Ne tartsd bölcsnek önmagadat, féljed az URat, és kerüld a rosszat! Gyógyulás lesz ez testednek, és felüdülés csontjaidnak.” (Péld 3:5-8)

 

Aki megerősít a félelmeink idején, E 2016. 02. 23.

Submitted by remenyseg on sze, 02/24/2016 - 19:33

Nem taszítja el népét az ÚR, nem hagyja el örökségét.  Mert diadalra jut még a jog, és azt követi minden tiszta szívű ember.  Ki ke

A fiatalok sikertörténetei, E 2016. 02. 22.

Submitted by remenyseg on sze, 02/24/2016 - 19:14

„Örvendezz, ifjú, míg fiatal vagy, légy jókedvű ifjúságod idején, és élj szíved vágya szerint, ahogy jónak látod!

Az örömujjongás, E 2016. 01. 29.

Submitted by remenyseg on p, 01/29/2016 - 12:45

„Énekeltek, dicsérve és magasztalva az URat, mert jó, mert örökké tart szeretete Izráel iránt. Az egész nép pedig nagy örömujjongásban tört ki, dicsérve az URat azért, hogy lerakhatták az ÚR házának az alapját.” (Ezsd 3:11)

 

Az ellenség levele Isten előtt, E 2016. 01. 14.

Submitted by remenyseg on cs, 01/14/2016 - 17:39

Amikor Ezékiás király szolgái megérkeztek Ézsaiáshoz, így szólt hozzájuk Ézsaiás: Mondjátok meg uratoknak: Így szól az ÚR: Ne ijedj meg azoktól a beszédektől, amelyeket hallottál, amelyekkel káromoltak engem az asszír királynak a szolgái. Íme én olyan lelket adok bele, hogy hírt hallva visszatérjen országába. Saját országában pedig kard által ejtem el…  Ezékiás átvette a levelet a követek kezéből és elolvasta.

Ne engedj neki és ne hallgass rá, 2015. 12. 23.

Submitted by remenyseg on cs, 01/14/2016 - 15:28

„Ha testvéred, anyádnak a fia, vagy a saját fiad, leányod, kedvelt feleséged vagy testi-lelki jó barátod titokban így csábítgat: Menjünk és tiszteljünk más isteneket, akiket nem ismertél te sem, atyáid sem, azoknak a népeknek az istenei közül, akik körülötted vannak, akár közel, akár távol, a föld egyik végétől a föld másik végéig, ne engedj neki, és ne hallgass rá, ne szánd meg, ne kíméld és ne mentegesd azt.” (5Móz 13:7-9)

 

Hihetetlen dolgokat viszek véghez, 2015. 12. 22.

Submitted by remenyseg on cs, 01/14/2016 - 15:22

"Lássátok meg, ti gúnyolódók, és ámuljatok el, és semmisüljetek meg, mert olyasmit viszek véghez napjaitokban, amelyet el sem hinnétek, ha valaki elbeszélné nektek.” (ApCsel 13:41)

Azért küldött, hogy újra láss, E 2016. 01. 12.

Submitted by remenyseg on sze, 01/13/2016 - 14:07

„Anániás pedig elment, és bement abba a házba; rátette kezét, és ezt mondta: „Atyámfia, Saul, az Úr küldött engem, az a Jézus, aki megjelent neked az úton, amelyen jöttél, és azért küldött, hogy újra láss, és megtelj Szentlélekkel.” És egyszerre, mintha pikkelyek estek volna le a szeméről, újra látott; azután felkelt, és megkeresztelkedett.” (ApCsel 9:17-18)

A Szentlélek figyelmeztetése, E 2016. 01. 05.

Submitted by remenyseg on k, 01/05/2016 - 13:14

Küldött hozzájuk prófétákat, hogy térítsék meg őket az ÚRhoz. Azok figyelmeztették is őket, de nem figyeltek rájuk. Akkor az Isten felruházta lelkével Zekarját, Jójádá főpap fiát, aki a nép elé állt, és ezt mondta nekik: Azt mondja az Isten: Miért szegtétek meg az ÚR parancsolatait? Nem válik az javatokra! Mivel elhagytátok az URat, ő is elhagyott benneteket.” (2Krón 24:19-20)